Walne Zebranie 2008

 27 stycznia 2008 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach. Zebranie uroczyście otworzył  Prezes Zarządu druh Andrzej Prokop,który serdecznie powitał zgromadzonych druhów oraz przybyłych gości. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego zebrania- dh Andrzej Prokop, protokólanta- dh Tomasz Topornicki oraz komisję uchwał i wniosków w składzie: Sebastian Oleś, Dariusz Pacut, Aneta Prokop -Topornicka.

 

Po przyjęciu porządku zebrania nastapiło uroczyste wręczenie odznaczenia: Srebrnego Medalu "Za Zasługi dla Pożarnictwa" dla dh Ryszarda Zdzymiry.

 

Sprawozdanie z działalności OSP i plan działalności przedstawił 
Wiceprezes- Naczelnik OSP dh Tomasz Topornicki.
Sprawozdanie  i projekt planu finansowego przedstawił  w zastępstwie dh Tomasz Topornicki. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił Przewodniczący Komisji  dh Janusz Sarnicki, w którym Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie absoltorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Podczas zebrania zostały poruszone następujące (ważniejsze) tematy:
-Założenia nowej instalacji elektrycznej do syreny alarmowej oraz  
 przeniesienie syreny w nowe miejsce,
- Zajęcia 10 miejsca, w skali powiatu, pod względem wyjazdów do zdarzeń,
- Zakup sprzętu: piły spalinowej i agregatu prądotwórczego, ze środków 1%, darowizn oraz  środków własnych OSP
- Podziękowanie za otrzymane darowizny i 1% podatku
- Prośba o przekazywanie 1% PDOF,
- Zajęcia 17 miejsca w powiecie w przeglądach operacyjno-techniczych
- Zmiany w składzie Zarządu OSP,
- Zbycie majatku

Podjęto trzy uchwały i przyjęto wnioski do realizacji:
- Aktalizacji ubezpieczeń członków OSP
- Pozyskanie sprzętu
- Skreślenie z listy członków OSP
- Odwołanie 2 członków Zarządu OSP  

Na podstawie uchwały nr 2/08 Walnego Zebrania dokonano zmiany w składzie Zarządu OSP:
Prezesa- Andrzej Prokop
Wiceprezes- Naczelnik - Tomasz Topornicki
Zastępca Naczelnika- Jarosław Galasiński
Skarbnik- Łukasz Surowiec
Sekretarz- Aneta Prokop-Topornicka
Członek Zarządu- Czesław Grabowski
 


   


 
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
Dane kontaktowe
 
OSP DOMASZOWICE
ul. Główna 24A
46-146 Domaszowice
ospdomaszowice@wp.pl
tel. kom. 0503654039
Telefony alarmowe
 
Straż - tel.998 Policja - tel.997 Pogotowie -tel. 999 Numer alarmowy-tel.112
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach,
ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice
nr konta bankowego
29 8890 0001 0112 1692 2001 0001
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło 24 odwiedzający (63 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
administrator: ttopornicki@wp.pl || strona główna |