Archiwum 2018

WESOŁYCH ŚWIĄT 

 


Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach życzy wszystkim Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku.
Niech ten czas będzie spędzony w miłej, rodzinnej atmosferze. 


ŻAŁOBA NARODOWA
23.12.2018 r.


NOWY SPRZĘT


W dniu 28 listopada 2018 r. nasza jednostka zakupiła kolejny bardzo ważny sprzęt.

Jest to średni zestaw ratownictwa technicznego marki LUKAS, w skład którego wchodzi pompa hydrauliczna, rozpieracz ramieniowy, nożyce oraz węże hydrauliczne.
Sprzęt ten pozwoli nam na wykonywanie dostępu do osób poszkodowanych podczas wypadków w ruchu drogowym.
Zakup zrealizowano ze środków własnych OSP, darowizn,  środków z 1% podatku dochodowego, dotacji MSWiA, dotacji WFOŚiGW za pośrednictwem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu oraz dotacji Gminy Domaszowice.
Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do uzyskania pieniędzy na ten cel. Największe podziękowania należą się mieszkańcom Domaszowic, którzy zawsze wspierają naszą działalność.

 Żródło: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

AKCJA KRWIODAWSTWA

W dniu 28 września 2018 r. o godz. 9.00 w Komendzie Powiatowej PSP w Namysłowie odbędzie się Akcja Honorowego Krwiodawstwa.


Sąsiedzka pomoc


Interwencja na Osiedlu Klonowym w Domaszowicach uświadomiła nam bardzo ważną rzecz. Widzimy teraz jak istotna jest wzajemna pomoc i wsparcie pomiędzy sąsiadami. Nie wchodząc w szczegóły, musimy pochwalić postawę jednego z mieszkańców, który zainteresował się losem swojego sąsiada i zawiadomił służby o tym, że mogło stać się coś złego. Dzięki temu na pomoc nie było za późno.

Dlatego w takich sprawach  gdy mamy podejrzenie, że naszemu sąsiadowi może dziać się krzywda i potrzebuje pomocy medycznej - reagujmy. To nic nie kosztuje, a może uratować komuś życie.


OGŁOSZENIE

W dniu 18.09.2018 r.(wtorek) o godz. 17.30 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się zebranie sołeckie wsi Domaszowice. Spotkanie dotyczyć będzie m.in. podziału środków funduszu sołeckiego.FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI 


W dniu 27.07.2018 r. otrzymaliśmy kolejny sprzęt, który znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Domaszowic oraz całej naszej gminy. Jest to automatyczny defibrylator zewnętrzny AED marki Philips HeartStars FRx wraz z kluczem pediatrycznym. Dodatkowo otrzymaliśmy piłę ręczną do cięcia szyb klejonych Sawcut.
Powyższy sprzęt został zakupiony przez Gminę Domaszowice w ramach Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Bardzo cieszymy się z nowego nabytku lecz miejmy nadzieję, że ten sprzęt nie będzie musiał być nigdy użyty do prawdziwych działań.


AUDYCJA RADIOWA NA WWW
Na załączonym linku można jeszczce raz odsłuchać audycję z naszym udziałem.
Serdecznie zapraszamyRADIO OPOLE
Zapraszamy wszystkich do wysłuchania audycji pod tytułem "Nasza piękna straż ogniowa" z naszym udziałem. Audycja będzie emitowana na antenie Radia Opole w czwartek 26 lipca 2018 r. o godzinie 9.40, 10.40 oraz 11.40.
 FUNDUSZ
 SPRAWIEDLIWOŚCI

W dniu 27 lipca o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Domaszowicach nastąpi przekazanie sprzętu zakupionego w ramach funduszu sprawiedliwości dla jednostek gminy Domaszowice. ZAWODY POŻARNICZE


W dniu 17 czerwca 2018 r. odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze w  Strzelcach. W kategorii do lat 15 OSP Domaszowice reprezentowane były przez 2 drużyny MDP chłopców i dziewcząt, które ex equo zajęły pierwsze miejsce, podobnie jak wszystkie drużyny startujące w tej kategorii. Natomiast w konkurencji "Seniorów" nasza drużyna zdobyła drugie miejsce.


 

 

PODSUMOWNIE ZBIÓRKI ZŁOMU

 

 

W dniu 12 maja br. nasza jednostka przeprowadziła coroczną zbiórkę złomu. Efekty naszej zbiórki przeszły najśmielsze nasze oczekiwania. Łącznie zebraliśmy około  4406 kg złomu stalowego, aluminium, nierdzewnego, alucynk. Wszystkim darczyńcą za przekazany złom w kadej postaci dziękujemy. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu ratownictwa technicznego.ZBIÓRKA ZŁOMU


Informujemy, że w dniu 12 maja 2018 r. (sobota) od godzin porannych będziemy zbierać złom. Pieniadze z tego tytułu przeznaczone zostaną na zakup sprzętu ratownictwa drogowego 

 

 

  
OGŁOSZENIE

W dniu 4 maja o godz. 18.00 w kościele parafialnym we Włochach odbędzie się msza święta w intencji strażaków.
Wszystkich strażaków wraz z rodzinami, sympatyków, mieszkańców serdecznie zapraszamy.
 
 Święto Flagi Państwowej


Flaga Rzeczypospolitej Polskiej (Flaga Polski) – według ustawy z dnia 
31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych jest nią prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskieji proporcji 8:5, umieszczony na maszcie. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, za flagę Polski uważany jest wariant z godłem Polski, umieszczonym pośrodku białego pasa.

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa stanowi, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. 

 

2 maja jest w Polsce oficjalnie obchodzony jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Znieważenie, niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie Flagi Polski to występekzagrożony karą grzywnykarą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku. Art. 137 § 1 Kodeksu karnego w tym samym zakresie obejmuje ochroną godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny polski znak państwowy.
 Zakaz wypalania traw zawarto w następujących aktach prawnych:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r. poz. 627):
 art. 124: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
 art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100):
 art. 30 ust. 3 pkt 3: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”. 
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114 ze zm.)
 kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5000 złotych.
 art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

 JAN PAWEŁ II
2 kwietnia, godz. 21.37
  Z okazji  Świąt Wielkanocnych, 
składamy najserdeczniejsze życzenia: 
zdrowia, radości, wiosennego optymizmu, nadziei oraz samych sukcesów w pracy społecznej i zawodowej. 
 

Życzymy radosnych spotkań w gronie rodzinnym i wszelkiej pomyślności.

Wesołego Alleluja! 


POGADANKA  

W dniu 16 marca br. w szkole podstawowej w Polkowskim  przeprowadziliśmy pogadankę na temat prawidłowych zasad zgłaszania sytuacji wymagających działań służb ratowniczych oraz krótki instruktaż z udzielania pierwszej pomocy. Dzieciom zostały omówione informacje jakie należy przekazać podczas rozmowy telefonicznej z numerami alarmowymi. Następnie na fantomie szkoleniowym przedstawiono  wykonanie udrożnienia dróg oddechowych i prawidłowego uciskania klatki piersiowej podczas sytuacji zatrzymania krążenia oraz na żywym ochotniku ułożenia osoby poszkodowanej w pozycji bocznej bezpiecznej. Po tej części każdy z uczestników samodzielnie mógł sprawdzić swoje umiejętności na fantomie. Dzieci uczyły się również  bandażownia ran oraz odegrały scenki zgłaszania zdarzeń na telefon 998. 

 

 

 

Po zakończeniu pogadanki zostaliśmy zaproszeni do dzieci w przedszkolu. Przedszkolaki zapoznały się z pracą strażaka oraz równie chętnie były zainteresowane jak udzielić pierwszej pomocy. 

Pogadanka została zorganizowana wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kluczborku. Pracownicy KRUS zaprezentowali dzieciom zagrożenia na jakie mogą być narażone podczaś prac w gospodarstwach rolnych.     


 


 

POKAZY RATOWNICTWA 

MEDYCZNEGOW dniu 19 lutego 2018 zostaliśmy zaproszeni przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Domaszowicach oraz Koło Emerytów i Rencistów z Domaszowic na "Spotkanie przy kawie". Jest to bardzo ciekawa inicjatywa, która służy integracji mieszkańców.

Naszą rolą na tym spotkaniu było przekazanie instruktażu w jaki sposób zachować się w przypadku gdy ktoś z naszego otoczenia wymaga udzielenia pierwszej pomocy.
Trzech naszych druhów podzieliło się swoją wiedzą na ten temat.
Cieszymy się, że tego typu spotkania są organizowane oraz że istnieje świadomość ludzi na temat konieczności udzielania pierwszej pomocy.

http://gbp-domaszowice.wbp.opole.pl/?file=strona-glowna

 


WALNE ZEBRANIE OSP

Informujemy, że w dniu 25 lutego 2018r.(niedziela) o godzinie 16.30 na sali narad Urzędu Gminy w Domaszowicach odbędzie się Walne Zebranie Członków OSP.

 


PODSUMOWANIE ROKU 2017:

Zastępy OSP Domaszowice wyjechały do akcji łącznie 23 razy, z czego:
5 pożarów
18 miejscowych zagrożeń
alarmów fałszywych

W tym:
457-30 GBA 2,5/8 STAR – 5 razy
457-31 GLB 0,2/0,4 Renault – 19 razy
(Suma wyjazdów samochodów jest większa od ilości zdarzeń, ponieważ do jednego z alarmów wyjechaliśmy dwoma samochodami).
Po raz kolejny odnotowaliśmy spadek liczby pożarów, natomiast liczba miejscowych zagrożeń wzrosła w porównywaniu do roku 2016.
Pożary: 
Najpoważniejszymi zdarzeniami były pożar budynków gospodarczych w Wielołęce i Duczowie Małym.
Miejscowe Zagrożenia:
Miejscowe zagrożenia dotyczyły usuwania skutków silnych wiatrów, usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych i zagrożeń w ruchu drogowym. Sześciokrotnie interweniowaliśmy przy zdarzeniach drogowych, w których łącznie poszkodowanych były cztery osoby. Na szczęście w roku 2017 nie było ofiar śmiertelnych.
W roku 2017 przeszkolono jednego druha na kursie podstawowym, zorganizowanym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie. Ponadto trzech druhów złożyło z wynikiem pozytywnym egzamin weryfikacyjny z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
W dniu 9 czerwca 2017 r. do podziału bojowego naszej jednostki został włączony GBA 2,5/8 marki STAR200L. Samochód został zakupiony przez nas w ubiegłym roku za środki własne OSP. Nasz wóz bojowy otrzymał kryptonim operacyjny 457-30.
Zakupiony został miernik wielogazowy MSA Altair 4X, dzięki któremu możemy w łatwy sposób zmierzyć poziom metanu (CH4), siarkowodoru (H2S), tlenku węgla (CO) oraz ubytek tlenu (O2). Zakup ten został zrealizowany ze środków funduszu sołeckiego. 
Uzupełniliśmy również nasze wyposażenie. Ze środków Gminy Domaszowice zakupiono jeden komplet ubrania bojowego (nomeks, buty, hełm, kominiarka oraz dwie pary rękawic) oraz dwa węże tłoczne W-75. Ze środków własnych zakupiliśmy  drobny sprzęt pomocniczy oraz armaturę gaśniczą.
Dzięki otrzymaniu dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pod nazwą:"Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" w kwocie 4 066zł na zakup sprzętu strażackiego oraz remont budynku remizy. Za w/w środki uzupełnione o wkład własny został zakupiony hełm strażacki, buty bojowe oraz wymieniono bramę garażową. Realizacja przedsięwzięcia została zrealizowana na podstawie złożonych wniosków na początku 2017 r.
W roku 2017 strażacy społecznie pracowali przy modernizacji budynku remizy oraz drobnych remontach, uzbrajaniu samochodu GBA Star. Niestety nasza remiza w dalszym ciągu wymaga dużych nakładów pracy oraz środków pieniężnych, w celu zapewnienia dobrych warunków dla przechowywanego w niej sprzętu.
Wśród ważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w tym roku, można wyróżnić:
Jak co roku w Wielkanoc, nasi druhowie pełnili wartę przy Bożym Grobie oraz uczestniczyli w procesji w trakcie mszy rezurekcyjnej.
Tradycyjnie w dniu 2 kwietnia uczciliśmy dźwiękiem syreny alarmowej, pamięć Świętego Jana Pawła II. 1 sierpnia dźwięk syreny przypomniał o rocznicy wybuchu powstania warszawskiego.
W okresie kwiecień- czerwiec prowadziliśmy na terenie Domaszowic akcję zbierania głosów w Marszałkowskim Budżecie obywatelskim na zadanie pn. „Impuls dla życia”. Wspólnie udało nam się zebrać 326 głosów w wersji papierowej oraz niezliczoną ilość głosów w wersji elektronicznej. Wszystkim osobom, które oddały swój głos, a także zbierały i rozpowszechniały informacje na temat tego zadania serdecznie dziękujemy. Niestety ale po ogłoszeniu wyników okazało się, że nasze zadanie nie zostanie zrealizowane ze względu na zbyt małą ilość oddanych głosów.
W dniu 4 maja wspólnie ze strażakami z OSP Włochy i OSP Wielołęka, uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w kościele parafialnym pod wezwaniem NMP we Włochach, z okazji Dnia Strażaka. Następnie w remizie zorganizowaliśmy poczęstunek, na który przybyli czynni i byli członkowie OSP, członkowie MDP oraz mieszkańcy Domaszowic. 

Pierwszego czerwca przy remizie OSP został zorganizowany dzień dziecka. Na uczestników czekał mały poczęstunek oraz zabawy.

W czerwcu uczestniczyliśmy w zawodach sportowo-pożarniczych jednostek OSP, które odbyły się w Domaszowicach, jednak organizowane były przez jednostkę OSP Wielołęka. Naszą jednostkę reprezentowały cztery drużyny w tym najliczniejsza 25 osobowa drużyna naszych członków MDP.

Również w czerwcu braliśmy czynny udział w II Powiatowym Festynie Rodzinnym w Domaszowicach, który został zorganizowany na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Domaszowicach. Przygotowaliśmy tam zabawy dla dzieci takie jak „domek strażacki”, gdzie dzieci mogły potrenować celność operując prądem wody. Ponadto każde dziecko mogło wsiąść do naszych samochodów i poczuć się jak prawdziwy strażak, zapoznając się ze sprzętem.
Tradycyjnie przeprowadziliśmy zbiórkę złomu, sprzedawaliśmy kalendarze strażackie oraz przeprowadziliśmy akcję informacyjną nt. 1% podatku dochodowego(kwota 1617,70 zł) . Jak zawsze mogliśmy liczyć na ogromne wsparcie mieszkańców.
Na koniec chcieliśmy podziękować wszystkim, którzy wspierają naszą działalność. Bez wsparcia mieszkańców, sponsorów i ludzi dobrej woli, nasza służba byłaby bardzo ograniczona. Niestety, ale sprzęt używany przez nas jest bardzo drogi, a ilość zdarzeń, która ciągle wzrasta sprawia, że musimy kupować jego coraz więcej oraz wymieniać ten, który uległ zużyciu. 
Zapraszamy również wszystkich chętnych, którzy chcieliby do nas dołączyć. Zbiórki odbywają się w czwartki o godzinie 18:00.


 

DOTACJE DLA OSP W 2017 ROKU


Nasza jednostka otrzymała  dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pod tytułem:"Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" w kwocie 4 066 zł  na zakup sprzętu strażackiego oraz remontu budynku remizy. Za w/w środki uzupełnione o wkład własny został zakupiony hełm strażacki, buty bojowe oraz wymieniona brama garażowa. Realizacja przedsięwzięcia została zrealizowana na podstawie złożonych wniosków na początku 2017 r. 

Nasza jednostka otrzymała również dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  za pośrednictwem ZOSP RP w Opolu w wysokości 1 620 zł. Za pozyskane środki wraz ze wsparciem ze środków z funduszu sołeckiego miejscowości Domaszowice został zakupiony detektor wielogazowy i  dwa węze tłoczne W-75.

Trzecim  zródłem dotacji były środki z firm ubezpieczeniowych w kwocie 1 440 zł. 
Za pozyskane środki wraz ze wsparciem ze środków z Gminy Domaszowice zostały zakupione m.in. ubranie specjalne, rękawice strażackie(2 pary), hełm strażacki, buty specjalne oraz kominiarkę 

 


 

1 % tak niewiele a może uratować 

komuś życie

Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów, które uzyskaliśmy w 2016 roku w zeznaniu podatkowym wpiszemy:

1) we „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego numer KRS:  0000116212.
UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.

 

2) w części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”,wpiszemy  „Cel szczegółowy 1%".
tj.- nazwę Ochotniczej Straży Pożarnej, wystarczy użyć skrótu„OSP” oraz jej dokładny adres tj: OSP Domaszowice, ul. Główna 24A 46-146 Domaszowice, woj. opolskie

Jak wypełnić PIT ?

Przykładowy wzór części zeznania podatkowego dotyczącego wniosku o przekazanie 1%:

 

I. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1 % PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZEGO(OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS)organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

 

131. Numer KRS

0000116212

Wnioskowana kwota
kwota w poz. 132nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 126, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

132. OBLICZONA KWOTA

1% zł, gr

J INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA Podatnicy, którzy wypełnili część I w poz. 133 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając kwadrat w poz. 134 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 132 . W poz. 135 można podać dodatkowe informacje,np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

 

133. Cel szczegółowy 1% OSP DOMASZOWICE, UL. GŁÓWNA 24A, 46-146 DOMASZOWICE, WOJ. OPOLSKIE

134. Wyrażam zgodę

X

135.

 

 


 

 

 

 
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
Dane kontaktowe
 
OSP DOMASZOWICE
ul. Główna 24A
46-146 Domaszowice
ospdomaszowice@wp.pl
tel. kom. 0503654039
Telefony alarmowe
 
Straż - tel.998 Policja - tel.997 Pogotowie -tel. 999 Numer alarmowy-tel.112
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach,
ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice
nr konta bankowego
29 8890 0001 0112 1692 2001 0001
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło 24 odwiedzający (60 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
administrator: ttopornicki@wp.pl || strona główna |