Dokumenty do pobrania
 OŚWIADCZENIE


Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna(córki)

................................................................, lat ………,

(imię i nazwisko)

w przygotowaniach do zawodów oraz w zawodach sportowo- pożarniczych w miejscowości Siemysłów w dniu 29 maj 2016 r. (niedziela)o godz. 14.00


                                                   Domaszowice, dnia….............................................

                                                                                                                                                                      podpis


Informacje dodatkowe:

Wyjazd ok godz. 12.30, transport na zawody zapewnia OSP, tel. kontaktowy:

Topornicki Tomasz 503654039......................................................                             Domaszowice, dnia....................
                             (imię i nazwisko)

......................................................
                        (data urodzenia)

......................................................
                       (adres zamieszkania)

....................................................

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Domaszowicach
ul. Główna 24A
46-146 Domaszowice

 

 

PROSZĘ O PRZYJĘCIE MNIE W POCZET CZŁONKÓW MŁODZIEŻOWEJ 
DRUŻYNY POŻARNEJ OSP

 

....................................................

(podpis kandydata)

 

Zgoda rodziców:

Wyrażam zgodę na przynależność córki/syna................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Domaszowicach.

 

 

Podpisy rodziców lub opiekunów

......................................................

......................................................


 
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Dane kontaktowe
 
OSP DOMASZOWICE
ul. Główna 24A
46-146 Domaszowice
ospdomaszowice@wp.pl
tel. kom. 0503654039
Telefony alarmowe
 
Straż - tel.998 Policja - tel.997 Pogotowie -tel. 999 Numer alarmowy-tel.112
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach,
ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice
nr konta bankowego
29 8890 0001 0112 1692 2001 0001
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło 4 odwiedzający (6 wejścia)
administrator: ttopornicki@wp.pl || strona główna |
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja