DOTACJE

DOTACJE

Miło nam poinformować, że Fundacja Pracownicza VELUX 
VKR przyznała nam we wrześniu br. dofinansowanie w kwocie 7.000 złotych jako część środków do planowanego zakupu dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych z butlami kompozytowymi i czujnikami bezruchu. Środki te uzupełnione o dotację celową Gminy Domaszowice otrzymaną w dniu 28 październiaka 2020 r. w wysokości 2700,00 złotych pozwoliły nam na realizację planowanego zakupu. 


 
 


DOTACJA NFOŚiGW oraz WFOŚiGW

W miesiącu wrześniu 2020 r. nasza jednostka otrzymała dotację w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - Cześć 2, Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych". Program ten ogłoszony i realizowany był przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
Kwota dotacji to
 26 218,50 zł.
Środki  te pochodzą z Narodowego Fuduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Dotacja została  przeznaczona na zakup:
- ubrań specjalnych trzyczęściowych FHR 008 MAX PL + kurtka lekka  FHR018 - 5 kpl.
- hełmów strażackich Rosenbauer Heros Titan - 5 szt.
- rękawic specjalnych Holik Angel PBI - 5 par
- kominiarek niepalnych strażackich - 5 szt.
- pilarki spalinowej do drewna STIHL MS 251.

 DOTACJE DLA OSP 2020 ROK

 

W dniu 19.08.2020 r. dokonaliśmy zakupu środków ochrony indywidualnej.
Dzięki temu nasi strażacy zostali wyposażeni w dwa nowoczesne hełmy marki Rosenbauer Heroes, dwie pary rękawic strażackich marki Holik, dwie pary butów FHR 006, dwie kominiarki niepalne oraz dwa komplety szelek bezpieczeństwa.
Środki pochodziły z :
1. z dotacji  z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”  - 4 000,00 zł
2.  środków własnych OSP- 1 000,00 zł 
DOTACJE DLA OSP 2019 ROK

Jednostka OSP Domaszowice otrzymała  dotację na zakup motopompy szlamowej z kompletem węży.  Zakup zestawu został  sfinansowany ze środków na łączną kwotę  10 276,00 zł, w tym: 
1. z dotacji  z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”  - 9 500,00 zł
2.  środków własnych OSP- 776,00 zł 

Drugi nowy sprzęt to rozpieracz kolumnowy oraz wspornik progowy marki LUKAS. 

Zakup zrealizowano na łączną kwotę 14 000 zł ze środków pozyskanych :
1. Z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie  6000 zł, w ramach"otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w bezpieczeństwo pożarowe, porządku publicznego oraz działań ratowniczych na rzecz ludności wiejskiej z dofinansowaniem FSUSR "

2. Dotacji celowej Gminy Domaszowice w  wysokości 4000 zł. 
3.Środków własnych OSP -
4000 zł.ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZEGO ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW
  


     W  ramach dotacji "Dofinansowanie Jedostek OSP w 2019" r. nasza jednostka otrzymała dotację w kwocie 5000,00 zł. Za  w/w środki został zakupiony sprzęt do  udziału w zawodach sportowo-pożarniczych zgodnie z regulaminem OSP  w postaci  dwóch węży ssawnych Ws 110-2,5 m.  Ponadto 2 członków  brało  udział w szkoleniu  dotyczącym przypomnienia i utrwalenia wiedzy z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy natomiast dwóch w szkoleniu dotyczącym uzyskania wiedzy, umiejętności praktycznych i uprawień z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.  Dodatkowo zostały zakupione  elementy umundurownia wyjściowego( dwa mundury,  trzy kurtki, buty półsaperki - 3 pary) .  

 W ramach  drugiego naboru na dotację "Dofinansowanie Jedostek OSP w 2019"  nasza jednostka otrzymała rówież dotację w kwocie 5000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup fantomów szkoleniowych(osoba dorosła i dziecko). 


DOTACJE DLA OSP 2018 ROK


Jednostka OSP Domaszowice otrzymała  dotację na zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego. Zakup zestawu został  sfinansowany ze środków na łączną kwotę 71 999,28 zł, w tym: 

1. z dotacji  z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”  - 24 800 zł

2. środków 1 procent podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz OSP w Domaszowicach za rok podatkowy  2017 (za pośrednictwem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Opolu )- 2 074,05 

3. z dotacji z Gminy Domaszowice- 10 000 zł,

4. środków własnych OSP- 9 109,23 zł

5. z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu- 
26 016,00 zł 
(za pośrednictwem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Opolu)


Nasza jednostka otrzymała również dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  za pośrednictwem ZOSP RP w Opolu w wysokości 181,55 zł. Za pozyskane środki wraz ze wsparciem ze środków z Gminy Domaszowice został zakupione buty bojowe .


DOTACJE DLA OSP 2017 ROK

Nasza jednostka otrzymała  dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadnia pod tytułem:"Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" w kwocie    4066 zł  na zakup sprzętu strażackiego oraz remontu budynku remizy. Za w/w środki uzupełnione o wkład własny został zakupiony hełm strażacki, buty bojowe oraz wymieniona brama garażowa. Realizacja przedsięwzięcia została zrealizowana na podstawie złożonych wniosków na początku 2017 r. 

Nasza jednostka otrzymała również dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  za pośrednictwem ZOSP RP w Opolu w wysokości 1 620 zł. Za pozyskane środki wraz ze wsparciem ze środków z funduszu sołeckiego miejscowości Domaszowice został zakupiony detektor wielogazowy i  dwa węze tłoczne W-75.

Trzecim  zródłem dotacji były środki z firm ubezpieczeniowych w kwocie 1 440 zł. 
Za pozyskane środki wraz ze wsparciem ze środków z Gminy Domaszowice został zakupiony m.in. ubranie specjalne, rękawice strażackie(2 pary), hełm strażacki, buty specjalne oraz kominiarkę.  DOTACJE DLA OSP 2016 ROK


Nasza jednostka otrzymała  dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadnia pod tytułem:"Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" w kwocie 1 390,00 zł oraz dotację celową z Gminy Domaszowice  w kwocie 1 006,00 zł na zakup sprzętu strażackiego. Za w/w środki zostały zakupione węże strażackie, rozdzielacz kulowy oraz latarki z uchwytami do hełmów strażackich. Realizacja przedsięwzięcia została zrealizowana na podstawie złożonych wniosków na początku 2016 r.  DOTACJA NA REMONT REMIZY


W roku 2015 w  remizie OSP trwały prace budowlane. Zakres prac dotyczył miedzy innymi:
wykonania elewacji budynku, wykonania nowej posadzki, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie ocieplenia sufitu  podwieszanego  z wykończeniem go płytami gipsowymi. Większość prac została wykonana społecznie przez samych strażaków. Zakup materiałów do przebudowy był w dużej mierze dzięki wsparciu finansowym z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Strazy Pożarnej w Warszawie w kwocie 10 tyś. zł przyznanej dla naszej jednostki w ramach złożonego wniosku w styczniu br. natomiast część pochodziła ze środków własnych OSP. Prace nie zakończyły się i nadal trwają. 


Serdecznie dziękujemy wszystkim stra
żakom, którzy uczestniczyli w pracach, firmie Pana Adama Torończak  z Domaszowic za pomoc przy wykonaniu podłogi oraz wszystkim, za użyczenie nam bezpłanie maszyn budowlanych które ułatwiły nam pracę.     Koszt zakupu w 2014 roku  samochodu  Renault Master wyniósł 153 900 zł a dokonano go m. in ze środków:

-        dotacji Gminy Domaszowice 70 tyś zł (w tym 30 tyś. fundusz sołecki),

-        dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie 50 tys. zł,

-       darowizny Fundacji  NB Polska Sp. z o.o. 8 tys. zł,

-       dotacji Starostwa Powiatowego w Namysłowie 5 tyś zł,

-      darowizny  Banku Spółdzielczego w Namysłowie 2,5 tyś. zł,

-      darowizny  PGL Nadleśnictwo Namysłów 2 tyś. zł,

-      darowizny  Lasaffre Polska sp. z o.o z Wołczyna 1 tyś. zł,

-      środków 1 procent podatku od osób fizycznych,

 -     zbiórki publicznej, darowizn mieszkańców Domaszowic oraz środków własnych OSP


PODSUMOWNIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
Informujemy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach na podstawie decyzji Starosty Namysłowskiego z dnia 14 listopada 2013 r. znak: ZKO.5311.4.2013.HD przeprowadziła   zbiórkę publiczną na terenie powiatu Namysłowskiego w terminie od 10 grudnia 2013 do dnia 18 lipca 2014 r.
1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła, według poniższych form zbiórki :
a)        
-        dobrowolne wpłaty na konto nr 02 8890 0001 0112 1692 2001 0002  -10 500 zł,
-        zbiórka do puszek kwestarskich - 452,97 ,
-        sprzedaż cegiełek wartościowych - 45 zł,
                                                                                                          Razem 10997,97 zł
b)Inne:
- odsetki bankowe -1,43 zł
 
                                                                                              Razem zebrano: 10999,40 zł
 
2. Rozliczenie sprzedanych cegiełek wartościowych w ramach przeprowadzonej zbiórki
publicznej łącznie 45 zł.
a)
- nominał -5 zł,
- ilość sprzedanych cegiełek -3 szt.
- łączna kwota pozyskana ze sprzedaży -15 zł,
b)
- nominał -10 zł,
- ilość sprzedanych cegiełek -3 szt.,
- łączna kwota pozyskana ze sprzedaży -30 zł,
 
3. Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej ogółem wyniosły 73,99 zł, w tym
rodzaj i wysokość kosztu:
- skarbonka zamykana – 46,99 zł,
- koszty transportu –paczki- 19 zł,
- prowizje bankowe – 8 zł,
 
4. Procentowy udział kosztów przeprowadzonej zbiórki publicznej w stosunku do
zebranej kwoty wyniósł 0,6726 %.
 
5. Dochód ze zbiórki publicznej pomniejszony o koszty przeprowadzenia zbiórki wyniósł
łącznie 10 925, 41 zł.
 
6. Czysty dochód ze zbiórki publicznej pod nazwą: ”zbiórka pieniędzy na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach” został przeznaczony na :
-        zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach,
-
        kwota przeznaczona na cel -10 925,41 zł,


 
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Dane kontaktowe
 
OSP DOMASZOWICE
ul. Główna 24A
46-146 Domaszowice
ospdomaszowice@wp.pl
tel. kom. 0503654039
Telefony alarmowe
 
Straż - tel.998 Policja - tel.997 Pogotowie -tel. 999 Numer alarmowy-tel.112
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach,
ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice
nr konta bankowego
29 8890 0001 0112 1692 2001 0001
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło 4 odwiedzający (5 wejścia)
administrator: ttopornicki@wp.pl || strona główna |
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja