Archiwum 2017

WESOŁYCH ŚWIĄT 

 


Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach życzy wszystkim Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku.
Niech ten czas będzie spędzony w miłej, rodzinnej atmosferze. 


DOTACJE DLA OSP W 2017 ROKU

Nasza jednostka otrzymała  dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pod tytułem:"Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" w kwocie 4 066 zł  na zakup sprzętu strażackiego oraz remontu budynku remizy. Za w/w środki uzupełnione o wkład własny został zakupiony hełm strażacki, buty bojowe oraz wymieniona brama garażowa. Realizacja przedsięwzięcia została zrealizowana na podstawie złożonych wniosków na początku 2017 r. 

Nasza jednostka otrzymała również dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  za pośrednictwem ZOSP RP w Opolu w wysokości 1 620 zł. Za pozyskane środki wraz ze wsparciem ze środków z funduszu sołeckiego miejscowości Domaszowice został zakupiony detektor wielogazowy i  dwa węze tłoczne W-75.

Trzecim  zródłem dotacji były środki z firm ubezpieczeniowych w kwocie 1 440 zł. 
Za pozyskane środki wraz ze wsparciem ze środków z Gminy Domaszowice zostały zakupione m.in. ubranie specjalne, rękawice strażackie(2 pary), hełm strażacki, buty specjalne oraz kominiarkę.  

 


1 sierpnia 1944 r. godz. "W"   

 

  

1 sierpnia o  godz. 17.00 w całej Polsce usłyszeć będzie można syreny alarmowe, które uczczą 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.    
Od strony militarnej powstanie było wymierzone przeciwko
Niemcom. Jednak jego strategicznym celem była próba ratowania
 powojennej suwerenności przedwojennego kształtu granicy
wschodniej, poprzez odtworzenie w stolicy Polski legalnych władz
państwowych, będących naturalną kontynuacją władz przedwojennych.
 Miało touniemożliwić narzucenie Polsce marionetkowych władz,
uzależnionych od Związku Sowieckiego, zainstalowanych w Lublinie
w Warszawie miało także zanegować ustalony jeszcze przez aliantów,
na konferencji teherańskiej pod koniec 1943, nowy porządek
polityczny w Europie Wschodniej, zgodnie z którym USA i
Wielka Brytania zgadzały się naprowadzoną przez Józefa Stalina
politykę faktów dokonanych na ziemiach polskich. W świetle tych
 ustaleń powstanie warszawskie miało skomplikować podział na
strefy operacyjne, w myśl którego Polska znajdowała się w strefie
 operacyjnej ZSRR (przez co wojska aliantów zachodnich, ani oddziały
 pozostające pod ich dowództwem, nie mogły tu operować –
przewidywano przybycie do stolicy spadochroniarzy polskich
 z zachodu 1 SBSpad oraz obserwatorów alianckich).  
   
27 lipca gubernator dystryktu warszawskiego Ludwig Fischer wydał 
odezwę do mieszkańców Warszawy, w której apelował o 
natychmiastowe stawienie się do pracy 100 000 osób w wieku 17–65 
lat w celu budowy umocnień i fortyfikacji nad Wisłą do obrony przed 
zbliżającą się Armią Czerwoną Warszawiacy zignorowali 
rozporządzenie jednocześnie obawiając się represji ze strony 
okupantów w postaci łapanek i egzekucji zakładników.

  29 lipca do warszawiaków zaapelował przez radio moskiewskie 
Związek Patriotów Polskich, nawołując ludność Warszawy do
 powstania przeciw Niemcom. Komunikaty, będące powtórzeniem
tej audycji, nadawała także czterokrotnie dnia 30 lipca 1944 roku
 (w godzinach: 15.00, 20.55, 21.55, i 23.00) moskiewska
Radiostacja im. Tadeusza Kościuszki. W obliczu zbliżania się
Armii Czerwonej do Warszawy i okolic, jej sukcesów na froncie
i pozytywnej oceny jej możliwości dalszej ofensywy, zdecydowano
o wybuchu powstania. Wobec sprzyjającej sytuacji na froncie,
polscy dowódcy przewidywali, iż powstanie powinno trwać
zaledwie kilka dni, zaś w rzeczywistości jego walki trwały 63 dni.


ZAWODY OSP
Tegoroczne zawody drużyn OSP odbędą się 18 czerwca 2017 r. o godz. 14.00 na boisku w Domaszowicach.

Organizatorem zawodów jest jednostka OSP Wielołęka 
POWIATOWY FESTYN RODZINNY
 
W dniu 11.06.2017 r. o godz. 13.00  na boisku sportowym w Domaszowicach odbędzie się festyn z okazji dnia dziecka 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.


UWAGA!

"ĆWICZENIE RENEGADE"

W dniach 6 - 8 czerwca 2017 r. odbędą się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów Alarmowania ludności. Nadane zostaną sygnał alarmowe (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza oraz sygnał odwołania alarmu"


DZIEŃ DZIECKA
1 czerwca przy remizie OSP został zorganizowany dzień dziecka. Na uczestników czekał mały poczęstunek oraz zabawy 
 

 

ZAWODY OSP
Tegoroczne zawody drużyn OSP odbędą się 18 czerwca 2017 r. o godz. 14.00 na boisku w Domaszowicach.

Organizatorem zawodów jest jednostka OSP Wielołęka 

"IMPULS DLA ŻYCIA"
 W dniu 19 maja 2017 r. zakończył się termin oddawania głosów na projekt w ramach Marszałkowskiego Budżetu Wojewódzkiego.
Wspólnie udało nam się zebrać  326 głosów w wersji papierowej oraz niezliczona ilość głosów w wersji elektronicznej na zadanie "Impuls dla życia". Wszystkim osobom, które oddały swój głos, zbierały, rozpowszechniały informacje na temat tego zadania serdecznie dziękujemy. Wyniki  głosowania poznamy pod koniec czerwca.


PODSUMOWANIE ZBIÓRKI ZŁOMU

 W dniu 13 maja 2017 r. została zorganizowana coroczna zbiórka złomu w Domaszowicach. Udało nam się zebrać 3,5 tony złomu. Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom za włączenie się do naszego apelu.
Uzyskane pieniądze z tego tytułu zostaną przeznaczone na zakup sprzętu pożarniczego.  
   


ZAGŁOSUJ NA ZADANIE 
"IMPULS DLA ZYCIA"

DEFIBRYLATOR AED DLA MIESZKAŃCÓW
 GMINY DOMASZOWICE

W ramach projektu planuje się dokonać zakupu i montażu w miejscach ogólnodostępnych Automatycznych Defibratorów AED oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i użytkowania AED dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjalnych z terenu powiatu Namysłowskiego. Dostępność AED na terenie powiatu w duży stopniu przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz turystów odwiedzających powiat Namysłowski.
Automatyczne Defibrylatory AED, są to urządzenia służące do przywracania akcji serca podczas udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania krążenia.
Szkolenie z pierwszej pomocy miałby odbyć się we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych powiatu tj. w 3 placówkach oraz 8 placówkach gimnazjalnych, w celu pogłębienia wiedzy młodzieży na temat pierwszej pomocy i tego jak używać AED.
Dodatkowe na terenie całego powiatu mieszczone zostaną plakaty z mapą powiatu informującą, gdzie możemy znaleźć AED.
(każdy mieszkaniec może głosować tylko raz) 
https://budzet.opolskie.pl/karta-do-glosowania/PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW 
NA GÓRĘ ŚW. ANNY
14.05.2017 R.


ZBIÓRKA ZŁOMU

Informujemy, że w dniu 13 maja 2017 r. (sobota) od godzin porannych będziemy zbierać złom. Pieniadze z tego tytułu przeznaczone zostaną na zakup sprzętu ratownictwa drogowego 

 

 

  OGŁOSZENIE
W dniu 4 maja o godz. 18.00 w kościele parafialnym we Włochach odbędzie się msza święta w intencji strażaków.
Wszystkich strażaków wraz z rodzinami, sympatyków, mieszkańców serdecznie zapraszamy.
  Święto Flagi Państwowej


Flaga Rzeczypospolitej Polskiej (Flaga Polski) – według ustawy z dnia 
31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych jest nią prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskieji proporcji 8:5, umieszczony na maszcie. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, za flagę Polski uważany jest wariant z godłem Polski, umieszczonym pośrodku białego pasa.

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa stanowi, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. 

 

2 maja jest w Polsce oficjalnie obchodzony jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Znieważenie, niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie Flagi Polski to występekzagrożony karą grzywnykarą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku. Art. 137 § 1 Kodeksu karnego w tym samym zakresie obejmuje ochroną godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny polski znak państwowy. 
Z okazji  Świąt Wielkanocnych, 
składamy najserdeczniejsze życzenia: 
zdrowia, radości, wiosennego optymizmu, nadziei oraz samych sukcesów w pracy społecznej i zawodowej. 
 

Życzymy radosnych spotkań w gronie rodzinnym i wszelkiej pomyślności.
Wesołego Alleluja! 


JAN PAWEŁ II
2 kwietnia, godz. 21.37
  

Pamiętajmy o tych, 
których nie ma wśród nas. 


 

ZBIÓRKA KRWI POD HASŁEM „spoKREWnieni służbą”


NAMYSŁÓW, 28.03.2017 r. 
godz. 9.00 do 12.00

źródło: KP PSP Namysłów  
Zakaz wypalania traw zawarto w następujących aktach prawnych:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r. poz. 627):
 art. 124: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
 art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100):
 art. 30 ust. 3 pkt 3: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”. 
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114 ze zm.)
 kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5000 złotych.
 art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

źródło:KG PSP, MSWiA

KAMPANIA SPOŁECZNA „CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ”PODSUMOWANIE KAMPANII  1%

Jak co roku podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych wsparli naszą jednostkę 1 procentem swojego podatku. Wpłaty na rzecz naszej jednostki wg. wstępnej informacji wyniosły łącznie 1 617,70 zł. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przekazane darowizny.  


DOTACJE DLA OSP 

Nasza jednostka otrzymała  dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pod tytułem:"Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" w kwocie 1 390,00 zł oraz dotację celową z Gminy Domaszowice  w kwocie 1 006,00 zł na zakup sprzętu strażackiego. Za w/w środki zostały zakupione węże strażackie, rozdzielacz kulowy oraz latarki z uchwytami do hełmów strażackich. Realizacja przedsięwzięcia została zrealizowana na podstawie złożonych wniosków na początku 2016 r.  
 PROGRAM DO ROZLICZNIA 1% PODATKUhttp://www.zosprp.pl/?q=content/1-podatku-dla-zwiazku-osp-rp-w-roku-2017-za-rok-podatkowy-2016Link do naszego profilu na facebooku: 

https://www.facebook.com/OSP.Domaszowice


WALNE ZEBRANIE 
W dniu 5 marca br. o godz. 17.00 na sali narad Urzędu Gminy w Domaszowicach odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcz OSP w Domaszowicach. 


  Podsumowanie roku 2016

OSP Domaszowice wyjechał do akcji łącznie 23 razy, z czego:

- 8 pożarów
- 14 miejscowych zagrożeń
- 1 alarm fałszywy
Ponadto, jeden raz zostaliśmy zaalarmowani na ćwiczenia z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, w których uczestniczyły jednostki z spoza KSRG z terenu gminy Domaszowice. Ćwiczenia odbyły się na terenach Nadleśnictwa Namysłów.
W roku 2016 odnotowaliśmy znaczący spadek liczby pożarów, natomiast liczba miejscowych zagrożeń pozostała na porównywalnym poziomie w stosunku do roku 2015.
Pożary: 
Najpoważniejszymi zdarzeniami był pożar mieszkania na Osiedlu 40-lecia w Domaszowicach oraz pożar urządzeń elektrycznych biogazowni.
Miejscowe Zagrożenia:
Miejscowe zagrożenia dotyczyły usuwania skutków silnych wiatrów, usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych i zagrożeń w ruchu drogowym oraz zabezpieczenia lądowiska dla śmigłowca LPR. Sześciokrotnie interweniowaliśmy przy zdarzeniach drogowych, w których łącznie poszkodowanych było pięć osób. Na szczęście w roku 2016 nie było ofiar śmiertelnych.
Jeden alarm fałszywy dotyczył zgłoszenia o pożarze suchej trawy na przy drodze w kierunku Dziedzic. Po dotarciu na miejsce zastępu, nie zastano żadnych oznak pożaru w miejscu wskazanym przez dyżrnego. Po sprawdzeniu trasy, zastęp powrócił do koszar.
W roku 2016 przeszkolono jednego druha na kursie podstawowym, zorganizowanym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie.
Zakupione zostały dwa kombinezony do usuwania owadów błonkoskrzydłych. Zakup ten został zrealizowany ze środków funduszu sołeckiego. Uzupełniliśmy również nasze wyposażenie osobiste. Ze środków Gminy Domaszowice zakupiono jeden komplet ubrania bojowego (nomeks, buty, hełm, kominiarka, rękawice). Ze środków własnych zakupiliśmy drobny sprzęt pomocniczy oraz mundury wyjściowe.
Dzięki otrzymaniu dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pod nazwą:"Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" w kwocie 1 390,00 zł oraz dotacji celowej z Gminy Domaszowice w kwocie 1 006,00 zł na zakup sprzętu strażackiego, zostały zakupione węże strażackie, rozdzielacz kulowy oraz latarki z uchwytami do hełmów strażackich.
Najważniejszym przedsięwzięciem w tym roku, był zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/8 STAR A200, który został zrealizowany w lipcu. Pojazd ten, wyprodukowany został w roku 1988 i służył w jednostce OSP Wilków. Wyposażony jest w kabinę przystosowaną do przewozu 6 osób, zbiornik wodny o pojemności ok. 2 500 litrów wody oraz autopompę o wydajności 800 l/min. Zakup zrealizowano ze środków własnych OSP. Po przeprowadzeniu drobnych prac remontowych i konserwacyjnych, samochód ten został włączony do podziału jednostki OSP Domaszowice pod kryptonimem 457-30. Z uwagi na awarię samochodu gaśniczego w OSP Siemysłów, GBA STAR został czasowo wypożyczony do tej jednostki w celu zabezpieczenia p-poż sołectwa Siemysłów.
W roku 2016 strażacy społecznie pracowali przy modernizacji budynku remizy. Niestety nasza remiza w dalszym ciągu wymaga dużych nakładów pracy oraz środków pieniężnych, w celu zapewnienia dobrych warunków dla przechowywanego w niej sprzętu.
Wśród ważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w tym roku, można wyróżnić:
Jak co roku w Wielkanoc, nasi druhowie pełnili wartę przy Bożym Grobie oraz uczestniczyli w procesji w trakcie mszy rezurekcyjnej.
Tradycyjnie w dniu 2 kwietnia uczciliśmy dźwiękiem syreny alarmowej, pamięć Ojca Świętego Jana Pawła II. 1 sierpnia dźwięk syreny przypomniał o rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W dniu 14.04.2016 r. wzięliśmy udział we wspólnym ogólnopolskim przedsięwzięciu Związku Podhalan i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatywa miała na celu upamiętnienie 1050 rocznicy Chrztu Polski. Punktualnie o 20:15 rozpaliliśmy ognisko przy remizie, w ramach przemarszu przez Polskę Ognisk Ducha Świętego.
W dniu 4 maja wspólnie ze strażakami z OSP Włochy i OSP Wielołęka, uczestniczyliśmy we mszy świętej w kościele parafialnym pod wezwaniem NMP we Włochach, z okazji dnia strażaka. Następnie w remizie zorganizowaliśmy poczęstunek, na który przybyli czynni i byli członkowie OSP, członkowie MDP oraz mieszkańcy Domaszowic.
W czerwcu uczestniczyliśmy w zawodach sportowo-pożarniczych jednostek OSP, które odbyły się w Siemysłowie. Naszą jednostkę reprezentowały dwie drużyny.
W lipcu delegacja naszej jednostki uczestniczyła w Festynie Strażackim w Bąkowicach a w sierpniu w obchodach 70 lecia OSP Strzelce.
Tradycyjnie przeprowadziliśmy zbiórkę złomu, sprzedawaliśmy kalendarze strażackie oraz przeprowadziliśmy akcję informacyjną nt. 1% podatku dochodowego. Jak zawsze mogliśmy liczyć na ogromne wsparcie mieszkańców.
Na koniec chcieliśmy podziękować wszystkim, którzy wspierają naszą działalność. Bez wsparcia mieszkańców, sponsorów i ludzi dobrej woli, nasza służba byłaby bardzo ograniczona. Niestety, ale sprzęt używany przez nas jest bardzo drogi, a ilość zdarzeń, która ciągle wzrasta sprawia, że musimy kupować jego coraz więcej oraz wymieniać ten, który uległ zużyciu. 
Zapraszamy również wszystkich chętnych, którzy chcieliby do nas dołączyć. Zbiórki odbywają się w każdy czwartek o godzinie 18:00.  

1 % tak niewiele a może uratować 

komuś życie

Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów, które uzyskaliśmy w 2016 roku w zeznaniu podatkowym wpiszemy:

1) we „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego numer KRS:  0000116212.
UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.

2) w części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”,wpiszemy  „Cel szczegółowy 1%".
tj.- nazwę Ochotniczej Straży Pożarnej, wystarczy użyć skrótu„OSP” oraz jej dokładny adres tj: OSP Domaszowice, ul. Główna 24A 46-146 Domaszowice, woj. opolskie

Jak wypełnić PIT ?

Przykładowy wzór części zeznania podatkowego dotyczącego wniosku o przekazanie 1%:

I. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1 % PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZEGO(OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS)organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

 

131. Numer KRS

0000116212

Wnioskowana kwota
kwota w poz. 132nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 126, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

132. OBLICZONA KWOTA

1% zł, gr

J INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA Podatnicy, którzy wypełnili część I w poz. 133 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając kwadrat w poz. 134 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 132 . W poz. 135 można podać dodatkowe informacje,np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

 

133. Cel szczegółowy 1% OSP DOMASZOWICE, UL. GŁÓWNA 24A, 46-146 DOMASZOWICE, WOJ. OPOLSKIE

134. Wyrażam zgodę

X

135.

 

 


  
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
Dane kontaktowe
 
OSP DOMASZOWICE
ul. Główna 24A
46-146 Domaszowice
ospdomaszowice@wp.pl
tel. kom. 0503654039
Telefony alarmowe
 
Straż - tel.998 Policja - tel.997 Pogotowie -tel. 999 Numer alarmowy-tel.112
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach,
ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice
nr konta bankowego
29 8890 0001 0112 1692 2001 0001
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło 24 odwiedzający (58 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
administrator: ttopornicki@wp.pl || strona główna |