Archiwum 2014
DOŻYNKI GMINNE A.D. 2014FESTYN RODZINNY PRZEKAZANIE SAMOCHODU 
 

 

 

 

W dniu 10 sierpnia br. o godz. 15.00 na OSiR w Domaszowicach odbył się festyn rodzinny podczas, którego nastąpiło uroczyste przekazanie nowego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach.

Uroczystość rozpoczął Prezes OSP Domaszowice dh Andrzej Prokop witając przybyłych gości poczty sztandarowe, strażaków, radnych i sołtysów, mieszkańców.

 

 

 

 

Następnie nastąpiło złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości druha Łukasza Surowca dla członka Prezydium Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Opolu a jednocześnie Prezesa Zarządy  Oddziału Powiatowego w Namysłowie dh Henryka Serugę oraz uroczyste podniesienie flagi państwowej oraz odegranie hymnu państwowego.

Po uroczystym rozpoczęciu nastąpiło wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

Złoty Medal  za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał dh Zenon Kotarski a Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa dh Roman Gil. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Namysłowie nadało odznaczenie „Strażak wzorowy” druhom: Jacek Majcher, Wojtek Jasiński, Tomasz Majcher, Czesław Grabowski.

Podczas uroczystości wręczone zostały również podziękowania dla sponsorów i wszystkich osób dzięki którym został zrealizowany zakup samochodu i sprzętu dla OSP. Koszt zakupu  nowego samochodu  marki Renault Master wyniósł 153 900 zł a dokonano go m. in ze środków:

-        Gminy Domaszowice(w tym fundusz sołecki) 70 tyś zł,

-        dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie 50 tys. zł,

-        Fundacji  NB Polska sp. z o.o. 8 tys. zł

-        Starostwa Powiatowego w Namysłowie 5 tyś zł,

-        Bank Spółdzielczy w Namysłowie 2,5 tyś. zł

-        PGL Nadleśnictwo Namysłów 2 tyś. zł,

-        Lasaffre Polska sp. Z o.o z Wołczyna 1 tyś. zł

-        Środków 1 procent podatku od osób fizycznych, darowizn, zbiórki publicznej, mieszkańców Domaszowic oraz środków własnych OSP 

Prezes OSP dh Andrzej Prokop podziękował Panu Wójtowi Gminy Domaszowice Zenonowi Kotarskiemu za przekazane środki oraz wręczył mały miniaturowy samochód z tej okazji.

Następnie Prezes OSP i Wójt Zenon Kotarski wręczyli podziękowania dla:

dh Henryka Serugi- członka Prezydium Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu,

dh Romana Gil- sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Domaszowicach,

Pana Jana Nowak- przewodniczącego Rady Gminy w Domaszowicach,

Pana Juliana Kruszyńskiego  Starosty Namysłowskiego,

Pana Zdzisława Bąka- Prezesa Banu Spółdzielczego w Namysłowie,

Pana Jana Krzesińskiego – dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu,

Pana Marka Staruszkiewicza- właściciela firmy CZEMAR- Serwis z Wilkowa i Pana Czesława Wilkowskiego- dyrektora technicznego firmy CZEMAR- Serwis,

dh Damiana Jasińskiego,

dh Wojciecha Jasińskiego,

dh Patryka Olejnika,

dh Damiana Sas,

dh Adriana Sas,

dh Marka Zarembę,

Po tej części nastąpiło uroczyste przekazanie samochodu, które rozpoczęło się od poświęcenia wodą święcona i odmówienia modlitwy przez  ks. Tadeusza Strugała- proboszcza parafii Włochy.

Formalnego przekazania samochodu dokonał Pan Zenon Kotarski Wójt Gminy Domaszowice, dh Henryk Seruga członek Prezydium ZOSP RP w Opolu, dh Wiktor Urbański Dyrektor Wykonawczy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu przekazując kluczyki na ręce naczelnika OSP dh Tomasza Topornickiego a ten kierowcy dh Jackowi Majcher.

Następnie matka chrzestna Pani Danuta Janowska mieszkanka Domaszowic i opiekun Pan Jan Nowak oraz asysta złożona z członków Młodzieżowej Drużyny Pożarnej dokonali symbolicznego ochrzczenia samochodu szampanem oraz odcięcia biało czerwonej wstęgi nadając mu imię „TOMASZ”. Po tym nastąpiła próba techniczna pojazdu polegająca na uruchomieniu silnika, sygnałów świetlnych i dźwiękowych oraz krótkiego przejazdu samochodu.

Na koniec uroczystości nastąpiło zabranie głosu przez Wójta Gminy Domaszowice oraz zaproszonych gości. Po tej części dowódca uroczystości złożył meldunek druhowi Henrykowi Serudze oraz odprowadził pododdział po uroczystym apelu. Podczas dalszej części festynu można było skorzystać z licznych atrakcji: zabawy dla dzieci, zjeżdżalnie, trampoliny, przejażdżka nowym samochodem, malowanie twarzy, rysowanie kredą. Otwarte były stoiska, w których można  było zakupić pieczone prosię, pajdę chleba ze smalcem, kiszonego ogórka, domaszowickie placki, napoje i lody.  Dla wszystkich przybyłych  była przygotowana darmowa grochówka strażacka. Niespodzianką był przyjazd motocyklistów na wspaniałych mechanicznych rumakach.    
A o godzinie 19.00 odbyła się zabawa taneczna z zespołem INTENSIVE. 

Serdeczne podziękowania dla:

Pana Wójta Gminy Domaszowice Zenona Kotarskiego za przekazane środki finansowe na zakup samochodu,

Pani Eweliny Moniuszki -skarbnik gminy Domaszowice,

Pani Alicji Piaseckiej -sekretarza Gminy Domaszowice,

Księdza Tadeusza Strugały- proboszcza Parafii Włochy,

Pana Krzysztofa Gołębiowskiego Prezesa PPH Ferma Pol w Zalesiu,

Pana Artura Wołoszyna -Dyrektora NB Polska Sp. z o.o. W Namysłowie,

Państwa Antoniego i Małgorzatę Kubot -Firma Budowlana KUBOT s.j

Pana Cezarego Gruszeckiego -właściciela firmy Dawid Cezary Gruszecki z Namysłowa,

Pana Jacka Podoskiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Namysłów,

Pana Ryszarda Błaszków Dyrektora firmy Lasaffre Polska z S.A. z Wołczyna,

Pana Dariusza Miernawskiego- Firma PPHU Super -Form z Wilkowa,

Państwa Artura i Lidię Wągrowskich -sklep Owocowy Raj z Namysłowa,

Pana Janusza Kisielewskiego PHU Petromax Stacja Paliw MOYA w Namysłowie,

Pani Danuty Janowskiej, Bożeny Wyrostek

Pani Sylwii Kuźnik -za malowanie twarzy dzieciom

Pana Krzysztofa i Edwarda Tarnopolskiego- piekarnia Domaszowice,

Państwa Matusiak i Polak z Domaszowic,

Państwa Kuśmierczyk ze Strzelec,

Pracowników Urzędu Gminy Domaszowice, Pań ze szkoły i przedszkola w Domaszowicach,

Namysłowskiemu Stowarzyszeniu Motocyklistów,

przybyłych strażaków, 

mieszkańców Domaszowic,

wszystkich mam, żon, dziewczyn za pomoc przy organizacji festynu

oraz wszystkim nie wymienionym którzy przyczynili się do realizacji festynu i zakupu samochodu. 
(autor zdjęć E.M- UG Domaszowice)


 

1 sierpnia 1944 r. godz. "W"   

 

 

1 sierpnia o  godz. 17.00 w całej Polsce usłyszeć będzie można syreny alarmowe, które uczczą 70 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.    
Od strony militarnej powstanie było wymierzone przeciwko
Niemcom. Jednak jego strategicznym celem była próba ratowania
 powojennej suwerenności przedwojennego kształtu granicy
wschodniej, poprzez odtworzenie w stolicy Polski legalnych władz
państwowych, będących naturalną kontynuacją władz przedwojennych.
 Miało touniemożliwić narzucenie Polsce marionetkowych władz,
uzależnionych od Związku Sowieckiego, zainstalowanych w Lublinie
w Warszawie miało także zanegować ustalony jeszcze przez aliantów,
na konferencji teherańskiej pod koniec 1943, nowy porządek
polityczny w Europie Wschodniej, zgodnie z którym USA i
Wielka Brytania zgadzały się naprowadzoną przez Józefa Stalina
politykę faktów dokonanych na ziemiach polskich. W świetle tych
 ustaleń powstanie warszawskie miało skomplikować podział na
strefy operacyjne, w myśl którego Polska znajdowała się w strefie
 operacyjnej ZSRR (przez co wojska aliantów zachodnich, ani oddziały
 pozostające pod ich dowództwem, nie mogły tu operować –
przewidywano przybycie do stolicy spadochroniarzy polskich
 z zachodu 1 SBSpad oraz obserwatorów alianckich).  
   
27 lipca gubernator dystryktu warszawskiego Ludwig Fischer wydał 
odezwę do mieszkańców Warszawy, w której apelował o 
natychmiastowe stawienie się do pracy 100 000 osób w wieku 17–65 
lat w celu budowy umocnień i fortyfikacji nad Wisłą do obrony przed 
zbliżającą się Armią Czerwoną Warszawiacy zignorowali 
rozporządzenie jednocześnie obawiając się represji ze strony 
okupantów w postaci łapanek i egzekucji zakładników.

  29 lipca do warszawiaków zaapelował przez radio moskiewskie 
Związek Patriotów Polskich, nawołując ludność Warszawy do
 powstania przeciw Niemcom. Komunikaty, będące powtórzeniem
tej audycji, nadawała także czterokrotnie dnia 30 lipca 1944 roku
 (w godzinach: 15.00, 20.55, 21.55, i 23.00) moskiewska
Radiostacja im. Tadeusza Kościuszki. W obliczu zbliżania się
Armii Czerwonej do Warszawy i okolic, jej sukcesów na froncie
i pozytywnej oceny jej możliwości dalszej ofensywy, zdecydowano
o wybuchu powstania. Wobec sprzyjającej sytuacji na froncie,
polscy dowódcy przewidywali, iż powstanie powinno trwać
zaledwie kilka dni, zaś w rzeczywistości jego walki trwały 63 dni.
źródło:pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie   


ODBIÓR SAMOCHODU
25 lipca br. członkowie naszej jednostki wyjechali po odbiór nowego samochodu. Po długim oczekiwaniu o  godz. 19.00 na plac przed remizą wjechał Renault Master. Przywitali go członkowie OSP, mieszkańcy, grono dzieci i młodzieży. Obowiązkowo przez całą miejscowość przejechano na sygnałach rundę honorową.
https://www.youtube.com/watch?v=gC6kO408nxI&feature=share
(zdj.  wykonane podczas jazdy do jednostki) 


PODSUMOWNIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
Informujemy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach na podstawie decyzji Starosty Namysłowskiego z dnia 14 listopada 2013 r. znak: ZKO.5311.4.2013.HD przeprowadziła   zbiórkę publiczną na terenie powiatu Namysłowskiego w terminie od 10 grudnia 2013 do dnia 18 lipca 2014 r.
1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła, według poniższych form zbiórki :
a)        
-        dobrowolne wpłaty na konto nr 02 8890 0001 0112 1692 2001 0002  -10 500 zł,
-        zbiórka do puszek kwestarskich - 452,97 ,
-        sprzedaż cegiełek wartościowych - 45 zł,
                                                                                                          Razem 10997,97 zł
b)Inne:
- odsetki bankowe -1,43 zł
 
                                                                                              Razem zebrano: 10999,40 zł
 
2. Rozliczenie sprzedanych cegiełek wartościowych w ramach przeprowadzonej zbiórki
publicznej łącznie 45 zł.
a)
- nominał -5 zł,
- ilość sprzedanych cegiełek -3 szt.
- łączna kwota pozyskana ze sprzedaży -15 zł,
b)
- nominał -10 zł,
- ilość sprzedanych cegiełek -3 szt.,
- łączna kwota pozyskana ze sprzedaży -30 zł,
 
3. Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej ogółem wyniosły 73,99 zł, w tym
rodzaj i wysokość kosztu:
- skarbonka zamykana – 46,99 zł,
- koszty transportu –paczki- 19 zł,
- prowizje bankowe – 8 zł,
 
4. Procentowy udział kosztów przeprowadzonej zbiórki publicznej w stosunku do
zebranej kwoty wyniósł 0,6726 %.
 
5. Dochód ze zbiórki publicznej pomniejszony o koszty przeprowadzenia zbiórki wyniósł
łącznie 10 925, 41 zł.
 
6. Czysty dochód ze zbiórki publicznej pod nazwą: ”zbiórka pieniędzy na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach” został przeznaczony na :
-        zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach,
-
        kwota przeznaczona na cel -10 925,41 zł,
  
Festyn strażacki  

Informujemy, ze w dniu 10 sierpnia br. o godz. 15.00 na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Domaszowicach odbędzie się festyn połączony z  uroczystym przekazaniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla naszej jednostki. 
Serdecznie zapraszamy(art. 95 ust. 1 oraz art. 139 ust. 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm). 

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach, w imieniu której występuje Prezes – Andrzej Prokop

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach informuje, że w dniu 26.06.2014 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na  Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP nr 190594-2014, data zamieszczenia 05.06.2014 r.)pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Domaszowicach a firmą

P W „BIBMOT” BIK-Sp.j.

ul. Drzewieckiego 1

39-300 Mielec

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu, otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 13.06.2014 r.

Cena wybranej oferty brutto:                                          153 900,00 zł

Oferta z najniższą ceną brutto:                                        153 900,00 zł

Oferta z najwyższą ceną brutto:                                      153 900,00 zł

 

                                                                       Prezes OSP Domaszowice

                                                                         Andrzej Prokop

         http://www.bip.domaszowice.pl/918/przetarg-nieograniczony-na-zakup-nowego-lekkiego-samochodu-ratowniczo-gasniczego-rozstrzygniety.html                                                                           /-/ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE 2014
 


ROZTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

W dniu 13 czerwca br. został roztrzygnięty przetarg na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Domaszowice. Wszelkie informacje znajdują się na stronie UG Domaszowice-poniżej link.

http://www.domaszowice.pl/918/przetarg-nieograniczony-na-zakup-nowego-lekkiego-samochodu-ratowniczo-gasniczego-rozstrzygniety.htmlOGŁOSZENIE 

Informujemy, że w dniu 15 czerwca o godz 14.00 (tj. niedziela) na boisku sportowym(OSiR) w Domaszowicach odbędą się zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Domaszowice.

Serdecznie zapraszamy Przetarg nieograniczony na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego


Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach ogłasza przetarg nieograniczony na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Treść całego przetargu (wraz z załącznikami) została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaszowicewww.domaszowice.pl w dniu 05.06.2014 r. oraz na tablicy ogłoszeniowej OSP Domaszowice.

http://www.domaszowice.pl/918/przetarg-nieograniczony-na-zakup-nowego-lekkiego-samochodu-ratowniczo-gasniczego.html
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=190594&rok=2014-06-05

                                                                            Prezes OSP Domaszowice
                                                                               Andrzej Prokop

                                                                                   / - /

5.06.2014 r.                                    PODSUMOWNIE ZBIÓRKI ZŁOMUSzanowni Mieszkańcy Domaszowic

 

Zawiadamiamy, że w dniu 24 maja 2014r. (sobota) od godzin porannych będziemy zbierać złom. Pieniądze z tego tytułu przeznaczymy w całości na kupno nowego samochodu pożarniczego, którego zakup zaplanowany jest w tym roku. Wszystkim tym, którzy oddają nam złom, a tym samym przyczyniają się do kupna samochodu, serdecznie dziękujemy.
Jednocześnie prosimy o niewystawianie wcześniej złomu przed posesję, ponieważ kiedyś zdarzyło się tak, iż jeden dzień wcześniej przed naszą zbiórką złomu prywatna firma objechała Domaszowice zabierając złom bez zgody mieszkańców.

                                                                         


Święto Flagi Państwowej


Flaga Rzeczypospolitej Polskiej (Flaga Polski) – według ustawy z dnia 
31 stycznia1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych jest nią prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskieji proporcji 8:5, umieszczony na maszcie. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, za flagęPolski uważany jest wariant z godłem Polski, umieszczonym pośrodku białego pasa.

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa stanowi, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.  

2 maja jest w Polsce oficjalnie obchodzony jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Znieważenie, niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie Flagi Polski to występekzagrożony karą grzywnykarą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku. Art. 137 § 1 Kodeksu karnego w tym samym zakresie obejmuje ochroną godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny polski znak państwowy.


Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, 
składamy najserdeczniejsze życzenia: 
zdrowia, radości, wiosennego optymizmu, nadziei oraz samych sukcesów w pracy społecznej i zawodowej. 

 

Życzymy radosnych spotkań w gronie rodzinnym i wszelkiej pomyślności.
Wesołego Alleluja! JAN PAWEŁ II
2 kwietnia, godz. 21.37

 

 

Pamiętajmy o tych, 
których nie ma wśród nas.

 


KURS TECHNICZNY

W dniach 22- 23 oraz 29-30 marca 2014 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie odbyło się szkolenie z zakresu ratownictwa technicznej dla strażaków ratowników OSP. Celem szkolenia było nabycie umiejętności przez strażaków OSP do prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach. Z naszej jednostki w szkoleniu brał udział jeden druh. 


KURS PODSTAWOWY 
STRAŻAKA RATOWNIKA OSP

W miesiącu lutym i marcu br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie odbyło się szkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP. Szkolenie to obejmowało ponad 100 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych. Podczas zajęć strażacy zdobywają wiedzę z zakresu taktyki działań ratowniczych i gaśniczych, wyposażenia technicznego, podstaw ratownictwa medycznego, łączności. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia, każdy jego uczestnik będzie mógł uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Z naszej jednostki w/w szkoleniu uczestniczył jeden druh.


WALNE ZEBRANIE OSP

Informujemy, że w dniu 15 marca br.o godz. 17.00  na sali Narad Urzędu Gminy w  Domaszowicach odbędzie się walne zebranie członków.
Obecność obowiązkowa!!!WERYFIKACJA U
PRAWNIEŃ MEDYCZNYCH

W dniach 22-23 lutego 2014 roku w Ośrodku „STRAŻAK” w Turawie zorganizowano szkolenie wraz z egzaminem potwierdzającym wiedzę i umiejętności z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy(KPP) dla członków ochotniczych straży pożarnych województwa opolskiego. Głównym celem szkolenia było przypomnienie zagadnień teoretycznych i praktycznych udzielającym pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia i życia w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej objętych programem kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestnicy szkolenie, którzy już w przeszłości złożyli egzamin sprawdzający, przypomnieli sobie, dzięki zajęciom trwającym cały dzień najnowsze procedury i metody udzielania pierwszej pomocy. W szkoleniu tym uczestniczyło dwóch naszych członków, którzy zdali pozytywnie egzamin przedłużając tym samym swoje  uprawnienia jako ratownik w ramach KPP. 


PODSUMOWANIE  KAMPANII 1 %

Zeszłoroczna kampania zbiórki pieniędzy z tytułu 1 procent podatku dochodowego od osób fizycznych była dla nas bardzo miłym zaskoczeniem. Łącznie nasza jednostka otrzymała około 35  wpłat od podatników na łączną kwotę 5 188,95 zł . Za wszystkie wpłaty, te małe i duże, serdecznie dziękujemy. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w 2014 roku. 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

TURNIEJ STRAŻAKÓW W PIŁCE HALOWE

Informujemy, że w dniu 16 lutego o godz. 15.00 na sali sportowej w Domaszowicach odbędzi się turniej w piłce halowej drużyn strażackich z gminy Domaszowice.  


KURS PODSTAWOWY

W dniach 07 luty do 16 marca  z przerwą na ferie szkolne w KP PSP w Namysłowie jeden z naszych druhów odbędzie szkolenie podstawowe strażaka ratownika. Kurs obejmuje ponad 100 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych. Strażacy będą zdobywać wiedzę z zakresu taktyki działań ratowniczych i gaśniczych, wyposażenia technicznego, podstaw ratownictwa medycznego, łączności.  Po pozytywnym ukończeniu szkolenia, każdy jego uczestnik będzie mógł uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych OSP. Dodatkową nowością tego kursu jest obowiązkowe zaliczenie komory dymowej w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu. 
 

Licytacja dla WOŚP: 
poczuj się jak prawdziwy strażak!

Licytacja dla WOŚP: poczuj się jak prawdziwy strażak!

 


 

POGADANKA 
W ZESPOLE SZKÓŁ W DOMASZOWICACH


W dniu 8 stycznia 2014 roku nasi strażacy, wspólnie z druhem z OSP Strzelce oraz pracownikami jednostki ternowej KRUS w Kluczborku przeprowadzili pogadankę nt. bezpiecznych zachowań w gospodarstwie rolnym oraz udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum, którzy po wysłuchaniu części teoretycznej mogli, pod okiem ratowników, przećwiczyć czynności ratujące życie.
Takie spotkania są dla nas bardzo ważne, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że naukę udzielania pierwszej pomocy powinno się rozpoczynać od najmłodszych lat.
 Najmłodsi uczestnicy tego spotkania otrzymali od strażaków kalendarz na 2014 r. 

 


ARCHIWUM 2013


PODSUMOWANIE 2013 r.
 

Rok 2013 w statystykach:
23 wyjazdy alarmowe z czego:
- 9 pożarów
- 13 miejscowych zagrożeń
- 1 alarm fałszywy
Warto podkreślić, że nasi druhowie aż 9 razy uczestniczyli w działaniach związanych z usuwaniem skutków wypadków drogowych oraz wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie uczestniczyliśmy w ćwiczeniach na obiekcie BIOGAZOWNI ZALESIE.

Przeszkolono:
- Kurs podstawowy: 3 druhów
- Kurs podstawowy uzupełniający: 2 druhów
- Kurs ratownictwa technicznego: 4 druhów
- Kurs dowódców: 3 druhów
- Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy: 1 druh

Rozpoczęliśmy również zbiórkę publiczną z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego. Otrzymaliśmy na to odpowiednią zgodę Starosty Namysłowskiego. Mamy wielką nadzieję, że w 2014 roku uda nam się spełnić nasze marzenie i kupić nowy wóz, ponieważ nasz VW T4 często nas zawodzi. W miesiącu czerwcu, wspólnie z Wójtem Gminy Domaszowice zorganizowaliśmy Festyn Rodzinny dla mieszkańców naszej gminy. W trakcie Dożynek Gminnych pomagaliśmy w zabezpieczeniu imprezy, a także przygotowaliśmy wodne atrakcje dla dzieci. Tradycyjnie, w Wielkanoc nasi strażacy pełnili wartę przy Bożym Grobie. W lipcu wspólnie z Księdzem Proboszczem oraz funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie, przeprowadziliśmy akcję profilaktyczną „Święty Krzysztof” związaną z bezpiecznym zachowaniem w ruchu drogowym. Zorganizowaliśmy również pokazy dla dzieci z Publicznego Przedszkola w Domaszowicach, na których zaprezentowaliśmy na czym polega praca strażaka oraz do czego służy sprzęt znajdujący się w wozie.
Przeprowadziliśmy dwie zbiórki złomu, podczas których znowu mogliśmy liczyć na dużą pomoc naszych mieszkańców, którzy opróżniają swoje gospodarstwa z każdego kawałka złomu.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy wspierają nas w naszej działalności. Obiecujemy, że będziemy dokładać wszelkich starań, żeby coraz lepiej wykonywać nasze obowiązki, zgodnie ze strażackim mottem „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.


ZBIÓRKA PUBLICZNA
(ZBIÓRKA ZAKOŃCZONA)

Informujmy, że nasza jednostka na podstawie decyzji Starosty Namysłowskiego prowadzi zbiórkę publiczną na terenie powiatu namysłowskiego, z przeznaczeniem zebranych środków na "zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach".
Zbiórka jest prowadzona w  formie:
1. dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich,
2. sprzedaży cegiełek wartościowych o nominałach 5 zł i 10 zł
3. dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numere: 02 8890 0001 0112 1692 2001 0002
(Bank Spółdzielczy w Namysłowie/o Domaszowice). 
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
Dane kontaktowe
 
OSP DOMASZOWICE
ul. Główna 24A
46-146 Domaszowice
ospdomaszowice@wp.pl
tel. kom. 0503654039
Telefony alarmowe
 
Straż - tel.998 Policja - tel.997 Pogotowie -tel. 999 Numer alarmowy-tel.112
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach,
ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice
nr konta bankowego
29 8890 0001 0112 1692 2001 0001
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło 24 odwiedzający (52 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
administrator: ttopornicki@wp.pl || strona główna |