Strona główna


Witamy na oficjalnej stronie
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Domaszowicach


Link do naszego profilu na facebooku:


https://www.facebook.com/OSP.Domaszowice 
 

 

  
  JESTEŚMY NA 

https://www.facebook.com/OSP.Domaszowice


https://www.siepomaga.pl/walka-antosia
KURS
 
KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY
 
Miło nam poinformować, że w dniu 13.12.2021 r. jeden z naszych strażaków ukończył kurs z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Szkolenie odbyło się w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego w ramach projektu "Wzajemna pomoc to nasze bezpieczeństwo. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy  dla mieszkańców opolszczyzny."MIKOŁAJ

Dzisiaj tj. 6 grudnia nasi strażacy odwiedzili Jeremiasza, Antosia i Frania, wręczając im upominki od Świętego Mikołaja 


 
 


NOWE UBRANIA SPECJALNE

Miło nam poinformować, że udało nam się pozyskać trzy nowe ubrania specjalne.
Dzięki dotacji w ramach zadaniu przeciwdziałania COVID-19 otrzymanej z MSWIA  za pośrednictwem KP PSP w Namysłowie w kwocie 5000,00 zł oraz dotacji celowej z Gminy Domaszowice w kwocie 850,00 zł zostały zakupione dwa kp. ubrań specjalnych 3 częściowych firmy  Scantex model SX4.  Trzeci kpl. ubrań został zakupiony  w ramach dotacji na realizację zadania" przygotownia jednostek OSP do działań ratowniczo- gaśniczych"-dotacja MSWIA w kwocie 1 415,00 zł  oraz Gminy Domaszowice w wysokości 1 850,00 zł.

 


 

OGŁOSZENIE


W niedzielę 26.09.2021 pod kościołem w Domaszowicach i we Włochach zostanie  przeprowadzona zbiórka pieniędzy dla Antosia.
Jeśli chcesz wspomóc naszą działalność zaszczep się i wesprzyj naszą jednostkę OSP. Złoś się do nas a my zorganizujemy szczepienie i transport do punktu szczepień. Każda zaszczepiona osoba nabywa odporność a my nabywamy nowy sprzęt.  Informacja pod nr telefonu 503654039.
(Akcja dotyczy osób chętnych przyjąc 1 a następnie 2 dawkę szczepionki ewentualnie preparat jednodawkowy)

 

 


WALNE ZEBRANIE
Zmiana terminu

Zarząd OSP w Domaszowicach informuje,
że w dniu 26 września 2021 r.  o godz. 16.00 na sali  ośrodka sportu i rekreacji w Domaszowicach(boisko) odbędzie się
walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze. 
  Jednym z punktów zebrania będzie podsumowanie 2020 r. oraz wybór nowego zarządu i komisji rewizyjnej na pięcioletnią kadencję .
 

Obecność na zebraniu obowiązkowa.


1 sierpnia 1944 r. godz. "W"   
KURS PODSTAWOWY OSP23 maja 2021 r. odbył się egzamin kończący kurs podstawowy strażaka OSP, organizowany przez Komenda Powiatowa PSP w Namysłowie
Wynik pozytywny na egzaminie uzyskał nasz druh Szymon, który już od dzisiaj może brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Gratulacje Szymon.


OGŁOSZENIE 

W dniu 3 maja br.(poniedziałek) o godz. 11.00 w Kościele Parafialnym we Włochach
odbędzie się msza w intencji strażaków.


Święto Flagi Państwowej

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej (Flaga Polski) – według ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych jest nią prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskieji proporcji 8:5, umieszczony na maszcie. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, za flagę Polski uważany jest wariant z godłem Polski, umieszczonym pośrodku białego pasa.

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa stanowi, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. 

 

2 maja jest w Polsce oficjalnie obchodzony jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Znieważenie, niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie Flagi Polski to 
występekzagrożony karą grzywnykarą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku. Art. 137 § 1 Kodeksu karnego w tym samym zakresie obejmuje ochroną godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny polski znak państwowy.


ZBIÓRKA ZŁOMU
Informujemy że w dniu 8 maja 2021 r.(sobota) od godzin porannych przeprowadzona zostanie zbiórka złomu na terenie miejscowości Domaszowice.
Podczas zbiórki nie zbieramy sprzetu elektronicznego, lodówek, drobnego sprzetu AGD, filtrów olejowych. Powyższe  odpady można będzie przekazać na najbliższym zbiórce w dniu 11.10.2021 r. organizowanej przez Gminę Domaszowice. (źródło: Informator Samorządowy Gminy Domaszowice NASZA GMINA  wydanie styczeń-marzec 1/2021, www.domaszowice.pl)     
W przypadu chęci oddania złomu w innym terminie prosimy o kontakt telefoniczny : 503654039.  
NOWE UMUNDUROWANIE SPECJALNE
W dniu 22 kwietnia 2021 r. nasza jednostka otrzymała jeden komplet umundurowania specjalnego firmy Rosenbauer Fire Max. Ubranie zostało zakupione przez firmę Ferma Pol w Zalesiu  należacej do grupy GOBARTO. Oficjalne przekazanie umundurowania  nastapiło na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Domaszowicach a dokonał go  Prezes firmy Pan Jacek Jagiełłowicz. Dziękujemy za wsparcie naszej działalności. 
 JAN PAWEŁ II
2 KWIETNIA, godz. 21.37


Pamiętajmy o tych
których nie ma wśród nas
1 % tak niewiele a może uratować 

komuś życie

Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów, które uzyskaliśmy w 2020 roku w zeznaniu podatkowym wpiszemy:

1) we „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego numer KRS:  0000116212.
UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
 

2) w części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”,wpiszemy  „Cel szczegółowy 1%".
tj.- nazwę Ochotniczej Straży Pożarnej, wystarczy użyć skrótu„OSP” oraz jej dokładny adres tj: OSP Domaszowice, ul. Główna 24A 46-146 Domaszowice, woj. opolskie

Jak wypełnić PIT ?

Przykładowy wzór PIT 37

 części zeznania podatkowego dotyczącego wniosku o przekazanie 1%:

 

K. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1 % PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZEGO(OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS)organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

 

132. Numer KRS

0000116212

Wnioskowana kwota
kwota w poz. 133 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 122, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

133. OBLICZONA KWOTA

1% zł, gr

J INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA Podatnicy, którzy wypełnili część K w poz. 134 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając kwadrat w poz. 135 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 133 . W poz. 136 można podać dodatkowe informacje,np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

 

134. Cel szczegółowy 1% OSP DOMASZOWICE, UL. GŁÓWNA 24A, 46-146 DOMASZOWICE, WOJ. OPOLSKIE

135. Wyrażam zgodę

X

136.

 

 


 
DOTACJE


Miło nam poinformować, że Fundacja Pracownicza VELUX 
VKR przyznała nam we 
wrześniu br. dofinansowanie w kwocie 7.000 złotych jako część środków do planowanego zakupu dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych z butlami kompozytowymi i czujnikami bezruchu. Środki te uzupełnione o dotację celową Gminy Domaszowice otrzymaną w dniu 28 październiaka 2020 r. w wysokości 2700,00 złotych pozwoliły nam na realizację planowanego zakupu. 


Kolejne zakupy za nami!

Tym razem zakupiliśmy przyczepkę samochodową od Blyss Polska, która posłuży nam do przewozu sprzętu, a zwłaszcza pomp szlamowych wraz z wyposażeniem, wykorzystywanych głównie przy lokalnych podtopieniach. Zakup został zrealizowany ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego oraz środków własnych jednostki.


DOTACJA 

W miesiącu wrześniu 2020 r. nasza jednostka otrzymała dotację w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - Cześć 2, Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych". Program ten ogłoszony i realizowany był przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Kwota dotacji to
 26 218,50 zł.
Środki  te pochodzą z Narodowego Fuduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Dotacja została  przeznaczona na zakup:
- ubrań specjalnych trzyczęściowych FHR 008 MAX PL + kurtka lekka  FHR018 - 5 kpl.,
- hełmów strażackich Rosenbauer Heros Titan - 5 szt.,
- rękawic specjalnych Holik Angel PBI - 5 par,
- kominiarek niepalnych strażackich - 5 szt.,
- pilarki spalinowej do drewna STIHL MS 251 -1 szt.


 

DOTACJA


W dniu 29.09.2020 r. Rada Gminy Domaszowice podjęła uchwałę w sprawie przekazania dla naszej jednostki dotacji celowej w kwocie 1500,00 złotych. Dotacja zostanie powiększona o środki własne jednostki a następnie  dokonany zostanie zakup 1 kpl. ubrania specjalnego trzyczęściowego spełniającego wymagania zgodnie z zarządzeniem  KG PSP z 2018 r. Ubranie specjalne ma składać się z kurtki i spodni spełniających wymagania normy PN-EN 469 Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych oraz kurtki lekkiej spełniającej wymagania normy PN-EN 15614. Odzież ochronna dla strażaków. Metody badań laboratoryjnych oraz wymagania dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach w przestrzeni otwartej"PAKIET OD MARSZAŁKA

W  dniu 11 września br. nasza jednostka otrzymała od Marszałka województwa opolskiego zestaw środków ochrony osobistej. W  skład zestawu wchodzą m.in. maseczki i półmaski filtrujące, rękawice, kombinezony ochronne, gogle ochronne, płyny do dezynfekcji, przyłbice, opryskiwacz. Środki zostały zakupione w ramach unijnego programu "Opolskie przeciw COVID-19", realizowanego przez Urząd Marszałkowski. Uroczyste przekazanie zostało zrealizowane w OSP w Fałkowicach. Dodatkowo w ramach w/w programu z Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Opolu otrzymaliśmy mundur koszarowy. 
  ZAKUP  WYPOSAŻENIA

W dniu 19.08.2020 r dokonaliśmy zakupu środków ochrony indywidualnej. Dzięki temu nasi strażacy zostali wyposażeni w dwa nowoczesne hełmy marki Rosenbauer Heroes, dwie pary rękawic strażackich marki Holik, dwie pary butów FHR 006, dwie kominiarki niepalne oraz dwa komplety szelek bezpieczeństwa.
Zakup zrealizowano ze środków pochodzących z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Komendy Powiatowej PSP w Namysłowie (4000,00 złotych) oraz środków własnych jednostki (1000,00 złotych).1 sierpnia 1944 r. godz."W"

PamiętamyŚ
więto Flagi Państwowej

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej (Flaga Polski) – według ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych jest nią prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskieji proporcji 8:5, umieszczony na maszcie. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, za flagę Polski uważany jest wariant z godłem Polski, umieszczonym pośrodku białego pasa.

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa stanowi, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. 

 

2 maja jest w Polsce oficjalnie obchodzony jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Znieważenie, niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie Flagi Polski to 
występekzagrożony karą grzywnykarą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku. Art. 137 § 1 Kodeksu karnego w tym samym zakresie obejmuje ochroną godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny polski znak państwowy.
JAN PAWEŁ II
2 kwietnia , godz. 21.37
Pamiętajmy o tych
których nie ma wśród nas

Podsumowanie zbiórki złomu

na terenie Domaszowic, Zalesia i Sułoszowa.

 


Po dłuższym czasie udało nam się w końcu rozliczyć zbiórkę złomu, która przeprowadziliśmy na terenie Domaszowic, Zalesia i Sułoszowa.
Miło nam przekazać, że udało nam się w sumie uzbierać kwotę 5700,00 złotych. Na tę kwotę składa się złom, otrzymywane od mieszkańców pieniądze oraz przekazane grosze.
Po raz kolejny nasza społeczność pokazała swoje wielkie serca.
Dziękujemy

 Podsumowanie kiermaszu ciast


W dniu 2.02.2020 r.  nasi strażacy uczestniczyli w akcji sprzedaży ciast przy kościele w Domaszowicach. Wszystkie porcje ciasta, zostały sprzedane już po mszy o 9:30. Kto planował zakupić pyszne ciasto wychodząc z mszy o 12:30, musiał niestety obejść się smakiem. Dzięki ofiarności mieszkańców Domaszowic, zebraliśmy 1681,49 złotych, które w całości zostaną przeznaczone na leczenie Frania Marcinkowskiego.

 

W dniu 15.02.2020 r. nasi strażacy po raz drugi uczestniczyli w sprzedaży ciasta pod kościołami w Domaszowicach i Siemysłowie. 
Udało nam się uzbierać 4288,00 złotych + 10 euro + worek grosików. Ilość ciasta, które zostało sprzedane była ogromna. 
Cały dochód ze sprzedaży trafi na konto Frania Marcinkowskiego. Dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli zbiórkę a przede wszystkim mieszkańcom gminy za wspaniałe ciasto.

WALNE ZEBRANIE OSP

 
Informujemy, że w dniu 25.01.2020 r. o godz. 17.00 na sali narad Urzędu Gminy w Domaszowicach odbędzie się Walne Zebranie Członków OSP Domaszowice w celu rozliczenia roku 2019.   

PROGRAM DO ROZLICZANIA

PIT

Na stronie internetowej www.zosp.rp można  pobrać program do rozliczania formularzy podatkowych PIT z przeznaczeniem 1 procent  na rzecz OSP

Jak wypełnić PIT ?

Przykładowy wzór PIT 37

 części zeznania podatkowego dotyczącego wniosku o przekazanie 1%:

 

K. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1 % PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZEGO(OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS)organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

 

132. Numer KRS

0000116212

Wnioskowana kwota
kwota w poz. 133 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 122, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

133. OBLICZONA KWOTA

1% zł, gr

J INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA Podatnicy, którzy wypełnili część K w poz. 134 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając kwadrat w poz. 135 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 133 . W poz. 136 można podać dodatkowe informacje,np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

 

134. Cel szczegółowy 1% OSP DOMASZOWICE, UL. GŁÓWNA 24A, 46-146 DOMASZOWICE, WOJ. OPOLSKIE

135. Wyrażam zgodę

X

136.

 Jacek Majcher to Licytacje dla Franio Marcinkowski
 

W imieniu OSP Domaszowice wystawiam na aukcję jeden dzień w Ochotniczej Straży Pożarnej. Aukcja dotyczy grupy maksymalnie 5 osobowej. Może to być świetna zabawa dla całej rodziny, w której rodzice wspólnie z dziećmi, pod naszym czujnym okiem, wcielą się w rolę strażaków.
W ramach tego dnia przewidujemy:
  • przejazd naszym wozem/wozami;
  • zapoznanie ze sprzętem strażackim;
  • nauka udzielania pierwszej pomocy;
  • symulacja akcji ratowniczej, w której "strażakami" będzie grupa, która wygra aukcję;
    • dokumentacja fotograficzna;
    • inne atrakcje, zależne od inwencji uczestników
Termin realizacji: cały 2020 rok. Dogadamy się
Miejsce: teren Domaszowic
Cena wywoławcza: 100 zł
Aukcja kończy się 09.01.2020 r. (czwartek) o godz. 21:001 % tak niewiele a może uratować 

komuś życie

Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów, które uzyskaliśmy w 2019 roku w zeznaniu podatkowym wpiszemy:

1) we „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego numer KRS:  0000116212.
UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.

 

2) w części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”,wpiszemy  „Cel szczegółowy 1%".
tj.- nazwę Ochotniczej Straży Pożarnej, wystarczy użyć skrótu„OSP” oraz jej dokładny adres tj: OSP Domaszowice, ul. Główna 24A 46-146 Domaszowice, woj. opolskie

Jak wypełnić PIT ?

Przykładowy wzór PIT 37

 części zeznania podatkowego dotyczącego wniosku o przekazanie 1%:

 

K. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1 % PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZEGO(OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS)organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

 

132. Numer KRS

0000116212

Wnioskowana kwota
kwota w poz. 133 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 122, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

133. OBLICZONA KWOTA

1% zł, gr

J INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA Podatnicy, którzy wypełnili część K w poz. 134 mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając kwadrat w poz. 135 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 133 . W poz. 136 można podać dodatkowe informacje,np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

 

134. Cel szczegółowy 1% OSP DOMASZOWICE, UL. GŁÓWNA 24A, 46-146 DOMASZOWICE, WOJ. OPOLSKIE

135. Wyrażam zgodę

X

136.

 

 WESOŁYCH ŚWIĄT 

 


Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach życzy wszystkim Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku.
Niech ten czas będzie spędzony w miłej, rodzinnej atmosferze. 


NOWY SPRZĘT

W ostatnim czasie zakupiliśmy kolejny sprzęt, który będzie pomocny m.in. w razie wystąpienia podtopień. Jest to pompa szlamowa marki HONDA model WT40X o wydajności ponad 1600 litrów na minutę. Służy ona do pompowania wody silnie zabrudzonej, w której znajdują się zanieczyszczenia o średnicy do 30mm. 
Dodatkowo w skład pompy wchodzą trzy węże tłoczne W110 .
Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które otrzymaliśmy za pośrednictwem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie w wysokości 9 500 zł. Pozostałą część kwoty zapłaciliśmy ze środków własnych jednostki.

 


Drugi nowy sprzęt to rozpieracz kolumnowy oraz wspornik progowy marki LUKAS. Zakupiony sprzęt stanowi uzupełnienie naszego zestawu ratownictwa technicznego, który znajduje się na 457-31 GLB 0,2/0,4 Renault Master.
Zakup zrealizowano ze środków pozyskanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie  6000 złotych, dotacji celowej Gminy Domaszowice w  wysokośći 4000 złotych oraz środków własnych OSP - 4000 zł.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji


ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZEGO ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW   

 

 

 


 
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Dane kontaktowe
 
OSP DOMASZOWICE
ul. Główna 24A
46-146 Domaszowice
ospdomaszowice@wp.pl
tel. kom. 0503654039
Telefony alarmowe
 
Straż - tel.998 Policja - tel.997 Pogotowie -tel. 999 Numer alarmowy-tel.112
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach,
ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice
nr konta bankowego
29 8890 0001 0112 1692 2001 0001
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło 9 odwiedzający (24 wejścia)
administrator: ttopornicki@wp.pl || strona główna |
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja