DOTACJE

DOTACJE DLA OSP 2017 ROK

Nasza jednostka otrzymała  dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadnia pod tytułem:"Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" w kwocie 4 066 zł  na zakup sprzętu strażackiego oraz remontu budynku remizy. Za w/w środki uzupełnione o wkład własny został zakupiony hełm strażacki, buty bojowe oraz wymieniona brama garażowa. Realizacja przedsięwzięcia została zrealizowana na podstawie złożonych wniosków na początku 2017 r. 

Nasza jednostka otrzymała również dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  za pośrednictwem ZOSP RP w Opolu w wysokości 1 620 zł. Za pozyskane środki wraz ze wsparciem ze środków z funduszu sołeckiego miejscowości Domaszowice został zakupiony detektor wielogazowy i  dwa węze tłoczne W-75.

Trzecim  zródłem dotacji były środki z firm ubezpieczeniowych w kwocie 1 440 zł. 
Za pozyskane środki wraz ze wsparciem ze środków z Gminy Domaszowice został zakupiony m.in. ubranie specjalne, rękawice strażackie(2 pary), hełm strażacki, buty specjalne oraz kominiarkę.  DOTACJE DLA OSP 2016 ROK


Nasza jednostka otrzymała  dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadnia pod tytułem:"Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" w kwocie 1 390,00 zł oraz dotację celową z Gminy Domaszowice  w kwocie 1 006,00 zł na zakup sprzętu strażackiego. Za w/w środki zostały zakupione węże strażackie, rozdzielacz kulowy oraz latarki z uchwytami do hełmów strażackich. Realizacja przedsięwzięcia została zrealizowana na podstawie złożonych wniosków na początku 2016 r.  DOTACJA NA REMONT REMIZY


W roku 2015 w  remizie OSP trwały prace budowlane. Zakres prac dotyczył miedzy innymi:
wykonania elewacji budynku, wykonania nowej posadzki, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie ocieplenia sufitu  podwieszanego  z wykończeniem go płytami gipsowymi. Większość prac została wykonana społecznie przez samych strażaków. Zakup materiałów do przebudowy był w dużej mierze dzięki wsparciu finansowym z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Strazy Pożarnej w Warszawie w kwocie 10 tyś. zł przyznanej dla naszej jednostki w ramach złożonego wniosku w styczniu br. natomiast część pochodziła ze środków własnych OSP. Prace nie zakończyły się i nadal trwają. 


Serdecznie dziękujemy wszystkim stra
żakom, którzy uczestniczyli w pracach, firmie Pana Adama Torończak  z Domaszowic za pomoc przy wykonaniu podłogi oraz wszystkim, za użyczenie nam bezpłanie maszyn budowlanych które ułatwiły nam pracę.     
 
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
Dane kontaktowe
 
OSP DOMASZOWICE
ul. Główna 24A
46-146 Domaszowice
ospdomaszowice@wp.pl
tel. kom. 0503654039
Telefony alarmowe
 
Straż - tel.998 Policja - tel.997 Pogotowie -tel. 999 Numer alarmowy-tel.112
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach,
ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice
nr konta bankowego
29 8890 0001 0112 1692 2001 0001
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło 7 odwiedzający (21 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
administrator: ttopornicki@wp.pl || strona główna |